Pristop

Kognitivno vedenjska terapija

KVT je ena najbolj znanstveno potrjenih in učinkovitih terapij, ki lahko privede do pozitivnih rezultatov v krajšem časovnem obdobju. Usmerjena je v reševanje izzivov »tukaj in zdaj« in tako klientom pomaga pri obvladovanju težav, ki jih pestijo v trenutnem življenjskem obdobju. Uporablja se pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami. 

Osnovana je na kognitivnem modelu, kjer je poudarek na odnosu med mišljenjem, čustvovanjem, telesnimi občutki in vedenjem, ki so med seboj povezani in vplivajo drug na drugega. Osnovni koncept KVT je, da naša čustva, razpoloženja in odzivi (vedenja in reakcije) niso odvisni od zunanjih okoliščin, temveč od našega doživljanja in interpretacije le-teh. Naše dojemanje in doživljanje dogodkov in situacij pa je odvisno od naših ponotranjenih miselnih vzorcev, stališč, domnev in prepričanj. In kadar so ta negativna, popačena ali nefunkcionalna, vodijo do neustreznega čustvovanja in odzivanja (obnašanja), kar posledično privede do osebnih stisk, slabih medosebnih odnosov in lahko tudi do psihičnih motenj. Zato je cilj KVT pomagati posameznikom osvojiti drugačno razmišljanje, čustvovanje in delovanje. 

Svetovalec skozi KVT terapijo klientom pomaga raziskati in razumeti težave, ki jim povzročajo osebno stisko in katerih ne zmorejo sami uspešno razrešiti. Najprej se v grobem razišče osebna družinska zgodovina (izkušnje iz otroštva), ki nudi razlago in vzroke za posameznikovo specifično doživljanje in reakcije v določenih življenjskih situacijah. Kajti ne glede za kakšen tip težave gre, pri vseh so ključni sprožilni (in tudi odrešujoči) dejavniki medosebni odnosi. Temu sledi spoznavanje in identificiranje posameznikovega specifičnega načina razmišljanja, čustvovanja, doživljanja in ravnanja, ki se sproži ob določenih situacijah ter vodi do neželenih rezultatov. Skozi ta proces klienti lahko vidijo svoje težave in reakcije v drugačni luči in iz različnih zornih kotov, kar omogoči nov pogled in širšo perspektivo. Na podlagi teh uvidov klienti prepoznajo in osvojijo nove, drugačne načine razmišljanja in dojemanja, ki posledično spremenijo njihovo doživljanje, čustvovanje in delovanje. 

Vse to se odraža na uspešnejšem reševanju problemov, razreševanju osebnih stisk in osvajanju boljših strategij spoprijemanja z raznimi življenjskimi izzivi. KVT je edukacijski proces, skozi katerega klienti pridobijo znanja, veščine in tehnike za lažje, uspešnejše in samostojno premagovanje lastnih težav.

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE

ČAS SAMO ZAS

Ko ste pri meni, sem z vso pozornostjo z vami. Pomembno mi je kako nekaj počnete, kako skrbite za svoje potrebe in želje. Sprejemam vas brez obsojanja. Če ste v težavah, ne mislim, da je z vami nekaj narobe, ampak me zanima kako to vi doživljate.

TRAJANJE SVETOVANJA

Srečanja običajno potekajo 1x tedensko (po potrebi lahko tudi večkrat) kasneje 1x mesečno. Priporočljivo je, da se vsaj v začetni fazi srečanja izvajajo tedensko. Posamezna seansa traja okoli 55 minut. S klientom se običajno dogovorimo za redni termin – določen dan in ura v tednu.

ČUJEČNOST

Čuječa meditacija je dobrodošla predvsem takrat, ko se klient težje poveže sam s seboj, ko pride v svetovalnico naravnost iz kaotične službe, šole ali pa če ga je na poti karkoli vznemirilo. S pomočjo čuječega zavedanja lažje prepoznamo tisto, kar nas v tem trenutku obhaja, zato hitreje najdemo težavo, na katero se želimo v procesu svetovanja osredotočiti.

TERAPIJA S POMOČJO PSA

Na željo klienta lahko v individualna svetovanja vključim tudi svojo terapevtsko psičko Elli. Edini pogoj je, da klient ni alergičen na dlako.

POPOLNA DISKRETNOST

Svetovalno-terapevtski proces temelji na posebnem odnosu med klientom in svetovalcem, ki ga označuje občutek varnosti, zaupnosti, pomembnosti, sprejetosti, sočutja in podpore.

PRIPRAVA NA PRVO SREČANJE

Vsa razmišljanja lahko strnemo v seznam: - poglavitne težave in obremenjujoče stiske, s katerimi se trenutno ukvarjamo - pomembnejše informacije o sebi in svojem življenju - morebitne težke življenjske prelomnice ali okoliščine, s katerimi se soočamo (ali pa smo se z njimi soočali v preteklosti) - vprašanja, ki bi jih radi zastavili svetovalcu

AROMA TERAPIJA

Aromaterapijo bi lahko opisali kot način sproščanja in zdravljenja z eteričnimi olji in z rastlinskimi izvlečki, ki imajo ugoden vpliv na počutje. Mnoga eterična olja zaradi svoji vsebnosti kemijskih spojin namreč delujejo protidepresivno in pomirjujoče.

USPEŠNOST JE ODVISNA OD VAS

Na splošno velja, da je uspeh terapije v največji meri odvisen od klienta, ki vstopi v svetovalni proces. Posamezniki, ki se zavedajo lastne odgovornosti za želene spremembe, so resnično motivirani, vztrajni, sposobni soočenja s samim seboj in pripravljeni udejanjati spremembe, zato lahko v kratkem času dosežejo izjemen napredek.

SPROSTITVENE TEHNIKE

Med svetovanjem jih uporabljamo, da se klient, ki pride v svetovalnico, hitreje umiri in poveže sam s seboj. Zaradi tega potrebuje manj časa za dosego zastavljenih ciljev.

ZDRAVILNE ZGODBE

Zdravilne zgodbe pomagajo pri spoznanjih težkih življenjskih situacij. V terapevtskem procesu jih uporabljamo, da klient lažje oceni vedenjski izziv in prepozna želen razplet.

ART TERAPIJA

Likovna terapija je poznana po svojem "mehkem" a učinkovitem pristopu. Verbalno izražanje v psihoterapiji nadomesti likovni medij, ki je zelo primeren za izražanje čustev, nezavednega in nasplošno vseh človeških procesov, ki se zgodijo na neverbalni ravni.

Področja dela

POSAMEZNIKI

Ne glede na to, ali iščete pomoč pri osebnih in duševnih stiskah, pri soočanju s stresom in izzivi vsakdanjega življenja, ali želite spremembo v vaših medosebnih odnosih ali odnosu do sebe, vam bo svetovalni proces v varnem, sprejemajočem in razumevajočem okolju nudil podporo in usmeritev pri iskanju lastnih rešitev.

OTROCI IN MLADOSTNIKI

Svetovanje jim omogoča varno, razumevajoče, sočutno in zaupno okolje, kjer lahko izrazijo in predelajo lastna čustva, misli in doživljanja. 

Svetovalni pogovor nudi podporo in jih vodi do lažjega soočanja z osebnimi stiskami in izzivi.

PARI IN DRUŽINE

Večina parov poišče pomoč zaradi prepirov, nesoglasij, težav v spolnosti, nezvestobe ali pomanjkanja oziroma izgube povezanosti in bližine, ki so jo nekoč imeli.

Družinsko svetovanje pomaga staršem in otrokom identificirati in izraziti lastne stiske, doživljanja, želje in potrebe v varnem in spodbujajočem okolju, kjer ima vsak možnost, da se izrazi in je slišan.

SKUPINE

Skupine so vedno tematsko zastavljene in se posvečajo specifični težavi oz. tematiki. So zaprtega tipa. Sveto pravilo skupin je zaupnost in diskretnost (vse povedano ne zapusti svetovalnega prostora). Vsak deli z ostalimi člani skupine le toliko in kar sam želi (lahko tudi nič).

Glavno vodilo pa je sočutje, spoštovanje, ne-obsojanje, razumevanje ter sprejemanje drugačnosti in ranljivosti drugih članov.

Cenik

Uvodno srečanje
€ 15,00
Osebno ali on line - 50 min
Individualna terapija
€ 50,00
Osebno ali online - 60 min Na vašo željo lahko tudi s pomočjo terapevtske živali ali slikanja
Individualna terapija za študente in brezposelne
€ 40,00
Osebno ali online - 60 min Na vašo željo lahko tudi s pomočjo terapevtske živali ali slikanja
Skupinska terapija
€ 20,00
Skupinske terapije so tematske trajajo 8-10 srečanj. Vsako srečanje traja 90 min.
Coaching z art terapijo
€ 120,00
Osebnostna rast in povezovanje skupine. (90 min) Namenjeno podjetjem, javnim ustanovam, neprofitnim organizacijam,.. Izvajanje možno tudi v angleščini-

KAKO VAM LAHKO POMAGAM?

POŠLJITE SPOROČILO

Odgovorila vam bom v najbolj možnem krajšem času.